Kristel Boels

Kristel Boels is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 1 januari 2011.

Haar voorkeurmateries zijn: ruimtelijke ordening, economisch recht in de ruime zin, vastgoedrecht, aannemingsrecht, vermogensrecht.

Zij staat zowel particulieren, ondernemingen als overheden bij, in het kader van buitengerechtelijke alsook in het kader van gerechtelijke aangelegenheden.

Oplossingen of maat en minnelijke oplossingen worden steeds vooropgesteld.

Kristel is actief in de drie gewesten en verleent haar diensten in het Nederlands, Frans en Engels.

Heeft u een vraag, nood aan advies, bijstand of vertegenwoordiging, kan u vrijblijvend contact opnemen via het e-mailadres kb@origolex.be en/of het telefoonnummer 02/538.56.76.