Yvan BOELS

Advocaat aan de balie te Brussel sinds 1983

Mede-oprichter van de oorspronkelijke associatie BBV LAW, thans ORIGO LEX

Plaatsvervangend  Vrederechter te Brussel sinds 1994

Verleent ondersteuning aan het huidige team van ORIGO LEX